Kilometerskatt i Sverige

Idag fungerar beskattningen så att du betalar skatt för ditt fordon och skatt för bränslet du tanker. I framtiden kommer du med stor sannolikhet behöva betala skatt baserat på din körsträcka.

När elbilarna tar över kommer statens intäkter att sjunka drastiskt, med dagens system. Kilometerskatt är tänkt att motverka en sådan utveckling.

Varför kilometerskatt

Anledningen till att kilometerskatt utreds är den omställning som sker från fossilt drivna fordon till elektriskt drivna fordon som har påbörjats, och som väntas accelerera allt snabbare de närmaste åren. Med nuvarande skattesystem riskerar staten att bli av med otaliga miljarder i intäkter när Sverige elsbilsflotta växer. Intäktsbortfallet ska kilometerskatten kompensera för, något som utredningens projektledare Anders Roth på IVL Svenska Miljöinstitutet inte hymlade om för två år sedan.

Kilometerskatt

Nu har den tvååriga utredningen pågått ett bra tag och som en del av den har de projektansvariga frågat experter, bestående av ett tjugotal forskare, politiker och företrädare för näringslivet och organisationer, om ett införande av kilometerskatt. En majoritet av experterna tror att nya skatten införs inom fem till tio år.

– De viktigaste slutsatserna är att de flesta av dem som vi har frågat tror på ett införande av kilometerskatt för personbilar innan år 2030, säger projektledare Anders Roth till Sveriges Radio.

De som bor på landsbygden

Baserat på vad experterna tycker och tänker om kilometerskatt har utredningen också kunnat utläsa att boende på landsbygden, som ofta tvingas tillryggalägga längre sträckor för att ta sig till arbete, boende och liknande, inte bör betala lika mycket som exempelvis människor som bor i och runt större samhällen.

Är något bestämt idag?

I dagsläget finns det inget konkret fastställt rent politiskt, men det kan snabbt förändras.

– Kilometerskatt för privatfordon är inget som tas upp i den partiöverenskommelse som har presenterats. Men att det nu finns en sammanställning av hur expertisen på området ser på saken har ändå betydelse. Jag tror att det kan vara en indikation på att den här frågan kommer att prioriteras högre upp på den politiska dagordningen snart, i och med att det är många som ser det här behovet. Och då är det bra om man från politiskt håll har lite framförhållning så att man kan ta initiativet i frågan, säger Anders Roth.

Lämna en kommentar